TAISYKLĖS

1. Bendrosios nuostatos


1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Pirkėjo ir Pardavėjo teises, pareigas, atsakomybes, Pirkėjo duomenų apsaugą bei tvarką Pirkėjui įsigyjant prekes el. parduotuvėje.

1.2. Pirkti el. parduotuvėje www.skinglow.lt turi teisę:

1.2.1. pilnamečiai fiziniai asmenys, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

1.2.2. nepilnamečiai nuo 14 metų amžiaus turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo lėšomis;

1.2.3. juridiniai asmenys;

1.2.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgaliotieji atstovai.

1.3. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo (toliau – Sutartis) laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas el. parduotuvėje, suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, susipažinęs su Taisyklėmis, patvirtina užsakymą. Pirkėjas, atlikęs šių veiksmų seką, taip pat patvirtina, kad jis patenka į asmenų, turinčių teisę pirkti el. parduotuvėje (Taisyklių 1.2. punktas) sąrašą.

1.4. Kiekviena Sutartis yra saugoma el. parduotuvėje.


2. Privatumo politika


2.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, turi nurodyti prekių užsakymui būtinus Pirkėjo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir el. pašto adresą.

2.2. Pardavėjas turi teisę stebėti www.skinglow.lt svetainės lankomumą ir analizuoti gautą statistinę ir kitą susijusią informaciją bei naudoti šią informaciją vidinei el. parduotuvės analizei, prekių asortimento bei paslaugų kokybės gerinimui.

2.3. Pardavėjas turi teisę el. parduotuvėje naudoti slapukus, kurie siunčiami į svetainės lankytojo tinklo naršyklę šiam apsilankius el. parduotuvėje. Svetainės lankytojas gali pakeisti savo naršyklės nustatymus, kad slapukai nebūtų priimami.

2.4. Patvirtindamas šias Taisykles, Pirkėjas sutinka, jog 2.1. punkte pateikti Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais.

2.5. Pardavėjas turi teisę rinkti ir apdoroti asmens duomenis, kuriuos Pirkėjas pateikė Pardavėjui, ir, esant būtinybei, atskleisti juos tretiesiems asmenims, kai ir kiek tai būtina užsakymo įvykdymui, duomenų tvarkymui arba Pardavėjo veiklos planavimui ir analizei. Pardavėjas taip pat turi teisę naudoti Pirkėjo asmens duomenis reklamos ir informacijos pateikimo Pirkėjui tikslais Pardavėjo veiklos ribose.

2.6. Sutikdamas, kad Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo el. parduotuvėje tikslu, Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.

2.7. Pirkėjas patvirtina, kad jis turėjo galimybę susipažinti su asmens duomenų tvarkymo sąlygomis bei turi šias teises:

2.7.1. susipažinti su savo duomenimis bei reikalauti ištaisyti neteisingus ir netikslius asmens duomenis;

2.7.2. nesutikti, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais;

2.7.3. uždrausti jo asmens duomenų rinkimą ir apdorojimą, išskyrus atvejus, kai tai būtina reikalavimų, kylančių iš Sutarties, įvykdymui ir prekių ar paslaugų užsakymo įvykdymui.


3. Pirkėjo teisės ir pareigos


3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes el. parduotuvėje šių Taisyklių nustatyta tvarka.

3.2. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą, įsipareigoja už jas sumokėti sutartą kainą ir priimti užsakytas prekes.

3.3. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą, įsipareigoja pateikti išsamius ir teisingus kontaktinius duomenis. Pirkėjas, nurodęs neteisingus duomenis ir apie tai neinformavęs pardavėjo per 12 val., praranda teisę reikšti bet kokias pretenzijas dėl užsakymo vykdymo, netinkamo vykdymo ir / ar nevykdymo.

3.4. Pirkėjas, naudodamasis el. parduotuve, sutinka su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

3.5. Pirkėjas, įsigijęs kosmetikos prekę, įsipareigoja pirmiausia ją patestuoti ant nedidelio odos plotelio bei palaukti dieną prieš tepant ant didesnio ploto, kad įsitikintų ar nėra alergiškas ingredientams bei ar nėra nepageidaujamų reakcijų.

3.6. Pirkėjas įsipareigoja produktus naudoti pagal jų paskirtį bei atsižvelgdamas į produktų galiojimo terminus.


4. Pardavėjo teisės ir pareigos


4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

4.2. Susidarius svarbioms ir išanksto negalimoms numatyti aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba visam laikui nutraukti el. parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

4.3. Pardavėjas turi teisę nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka už užsakytas prekes.

4.4. Pardavėjas neatsako už prekių pristatymo terminų pažeidimus, jei jie atsitiko dėl prekes pristatančio pašto ar kurjerių tarnybos kaltės.

4.5. El. parduotuvė turi teisę atsisakyti Sutarties sudarymo, jei baigėsi Sutartyje nurodytų prekių atsargos, taip pat, jei Sutartis buvo sudaryta asmens, kuris, remiantis šiomis Taisyklėmis, neturėjo teisės sudaryti Sutarties.

4.6. Pardavėjas turi teisę be išankstinio perspėjimo sustabdyti arba nutraukti Pirkėjo prekių užsakymo registraciją, vykdymą ir / ar Pirkėjo naudojimąsi el. parduotuvės paslaugomis, jei yra pagrindo manyti, kad Pirkėjas užsiima neleistina veikla ar kitaip bando pakenkti el. parduotuvės darbui arba stabiliam veikimui.

4.7. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be išankstinio įspėjimo, sustabdyti, pildyti ir / ar keisti šias Taisykles ir kitus su Taisyklėmis susijusius dokumentus. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami www.skinglow.lt svetainėje.


5. Prekių aprašymai, kaina, atsiskaitymo tvarka


5.1. Kiekvienos el. parduotuvėje parduodamos prekės duomenys nurodomi prekės aprašyme.

5.2. Prekių aprašymai Pardavėjo pateikiami lietuvių kalba.

5.3. Pardavėjas neatsako už tai, kad el. parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realių prekių dydžių, formų ir / ar spalvų dėl Pirkėjo naudojamo kompiuterio ar telefono ekrano ypatybių.

5.4. Pirkėjas atsiskaito už įsigytas prekes naudodamasis svetainėje integruota mokėjimo sistema Paysera.


6. Pirkėjo ir Pardavėjo atsakomybės


6.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už Pirkėjo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl šios priežasties atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

6.2. Pirkėjas pilnai atsako užsavo veiksmus, atliktus naudojantis www.skinglow.lt el. parduotuve.

6.3. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta, skelbiant Taisykles viešai Pardavėjo svetainėje.


7. Rinkodara ir informacija


7.1. Pardavėjas gali savo nuožiūra el. parduotuvėje inicijuoti įvairias nuolaidas ir akcijas.

7.2. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra keisti akcijų sąlygas arba akcijas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja nuo jų atlikimo ir paviešinimo momento.

7.3. Pirkėjas gali kreiptis į Pardavėją el. pašto adresu info@skinglow.lt.

7.4. Pardavėjas neatsako, jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių pranešimų dėl internetinio ryšio ar el. pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų.


8. Prekių pristatymas


8.1. Siuntinio pristatymo kaina priklauso nuo prekes pristatančio kurjerio ar paštomato sąlygų.

8.2. Pristatymas vykdomas Pirkėjo nurodytu adresu ar paštomato adresu visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, išskyrus Kuršių Neriją.

8.3. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą (adresą).

8.4. Pasirinkęs pristatymą į namus ar biurą, Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei prekės yra pristatytos nurodytu adresu, o Pirkėjas prekių priimti negali, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

8.5. Siuntos pristatymo laikas priklauso nuo prekių užsakymo laiko ir pristatymo tarnybos (paštomato ar kurjerio) nurodyto termino.

8.6. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimus, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

8.7. Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją el. paštu info@skinglow.lt, jeigu siunta pateikiama pažeistoje pakuotėje, siuntoje pateikiamos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, ar pateikta nepilna prekės komplektacija.


9. Prekių grąžinimas


9.1. Netinkamos kokybės prekės keičiamos ir grąžinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.363 straipsnio „Daikto kokybė ir pirkėjo teisės, kai jam parduotas netinkamos kokybės daiktas“ nuostatomis ir Mažmeninės prekybos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimu Nr. 697 „Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo” ir pakeistomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. sausio 16 d. nutarimu Nr. 28 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimo Nr. 697 „Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.

9.2. Norėdamas grąžinti prekę(-es), remiantis Taisyklių 9.1. punktu, Pirkėjas gali tai padaryti per 14 kalendorinių dienų nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos, prieš tai parašius prašymą el. paštu info@skinglow.lt. Prašyme Pirkėjas turėtų nurodyti užsakymo numerį, pageidaujamos grąžinti ar pakeisti prekės pavadinimą bei grąžinimo ar pakeitimo priežastį(-is).

9.3. Pirkėjui grąžinant prekes,jos turi būti originalioje, tvarkingoje, nepažeistoje pakuotėje, prekė turi būti nesugadinta ir nenaudota, nepraradus prekinės išvaizdos. Taip pat, grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos kaip buvo gauta. Jei už grąžinamą pirkinį Pirkėjas iš Pardavėjo buvo gavęs dovanų – jos taip pat turi būti grąžinamos.

9.4. Ne iš Pardavėjo pirktos ar Pirkėjo sugadintos prekės negrąžinamos.

9.5. Pinigai į banko sąskaitą grąžinami per 7 darbo dienas, o šis terminas skaičiuojamas nuo prekių atgavimo į Pardavėjo sandėlį dienos.

9.6. Kokybiškų prekių grąžinimas vykdomas Pirkėjo lėšomis. Norėdamas grąžinti tinkamos kokybės prekes, Pirkėjas privalo tvarkingai supakuotą siuntą siųsti per kurjerį ar paštomatą, nurodant tikslius Pardavėjo kontaktus.

9.7. Visais prekių grąžinimo atvejais, Pirkėjas įsipareigoja tinkamai ir saugiai supakuoti transportuojamas prekes. Už žalą, patirtą transportuojant netinkamai supakuotas grąžinamas prekes, Pardavėjas atsakomybės neprisiima.

9.8. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

9.9. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamų prekių, Pirkėjui per 7 darbo dienas grąžinama sumokėta suma, neskaitant kainos už pristatymą.

9.10. Pardavėjas vienašališkai turi teisę iš Pirkėjui grąžinamos sumos išskaičiuoti suteiktą nuolaidos sumą, jei klientas pasinaudojo Pardavėjo pasiūlymo nuolaida ir vėliau atšaukė (grąžino) bent vieną kokybišką prekę iš pasiūlymo, kuriam buvo pritaikyta nuolaida.


10. Baigiamosios nuostatos


10.1. Jeigu Pirkėjas nesutinka su nauja Taisyklių redakcija ar pakeitimais, Pirkėjas turi teisę jų atsisakyti informuodamas Pardavėją el. paštu info@skinglow.lt, su sąlyga, kad praranda teisę naudotis el. parduotuvės paslaugomis.

10.2. Jei po Taisyklių papildymo ar pakeitimo Pirkėjas ir toliau naudojasi el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutinka su nauja Taisyklių redakcija.

10.3. Pirkėjas ir Pardavėjas sutaria, kad visi su Sutartimi susiję ar dėl jos vykdymo, pažeidimo, nutraukimo ar negaliojimo kilę ginčai, pretenzijos ir / ar nesutarimai sprendžiami derybų keliu. Jeigu derybomis susitarimo pasiekti nepavyksta, ginčai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

10.4. Tuo atveju, jei Pirkėjas nesutinka su Pardavėjo parengtu atsakymu į Pirkėjo rašytinę pretenziją, savo prašymą / skundą dėl el. parduotuvėje www.skinglow.lt įsigytos prekės Pirkėjas gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. paštas tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, internetinė svetainė www.vvtat.lt), arba užpildyti prašymo formą EGS platformoje https://ec.europa.eu/odr/.